1. 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint pótdíj köteles fizetni, és ezzel egyidejűleg a pótdíj megfizetése után kapott nyugta részét képező vonaljegyek egyikét kötelező érvényesítenie a helyszínen (helyszínen megfizetett pótdíj) annak az utasnak, aki:

 • vonaljegy nélkül, vagy Érvénytelen Utazási igazolvánnyal (érvénytelen Jeggyel, Érvénytelen Bérletigazolvánnyal vagy Bérlet-szelvénnyel, érvénytelen egyéb Utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • kutyát az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • olyan Utazási igazolvánnyal (pl. Jeggyel, Bérletigazolvánnyal, Bérletszelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

2. 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint pótdíjat köteles fizetni a helyszínen (helyszínen megfizetett pótdíj) az az utas, aki az Üzletszabályzat 5.3. pont (1) bekezdésében tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti.

3. Amennyiben a Szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az Utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről, és az ebből eredő Pótdíjfizetési kötelezettségének fennállásáról.

4. A helyszínen megfizetett pótdíj megfizetését követően átadott nyugta részét képezi egy 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb. A tömbben található Vonaljegyek felhasználási feltételei megegyeznek az elővételi Vonaljegy felhasználási feltételeivel.

5. Ha az Utas az 1. bekezdés alapján köteles pótdíjat fizetni, a jegyellenőr felajánlja az Utasnak a pótdíj helyszínen történő megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az Utas a pótdíjat a helyszínen megfizeti és ezzel egyidejűleg a pótdíj megfizetését követően átadott nyugta részét képező Vonaljegyek egyikét érvényesíti, az utazását tovább folytathatja. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján, más módon és időpontban, de már emelt pótdíj összegben megfizetni,azonban utazását kizárólag akkor van lehetősége tovább folytatnia Járművön, ha a Járművön a járművezetőtől egy darab Vonaljegyet vásárol és azt szabályszerűen érvényesíti. Amennyiben erre nem kerül sor az Utas az utazásból kizárásra kerül.

6. A helyszíni pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az Utas azon jogát, hogy Panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A helyszíni pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése esetén a Szolgáltató jegyellenőre kiállítja a pótdíjfizetési kötelezvényt.

7. A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a pótdíj, ha az Utast a Szolgáltató az utazásból kizárta.

8. 2023. január 1-től: Amennyiben a pótdíj összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a pótdíj összege 6.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos pótdíj a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 10.000,-Ft-ra emelkedett összegű pótdíj megfizetése, a pótdíj 20.000,-Ft összegre emelkedik.

9. A nem a helyszínen befizetett pótdíj után nem illeti meg az utast az 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb.

10. Abban az esetben 1.000 Ft-ra mérséklődik a pótdíj, ha az Utas a pótdíj alapjául szolgáló esemény napjától számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában:

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi Bérletszelvényét, Bérletigazolványát bemutatja;
 • Számnélküli Bérletszelvénnyel történő utazás esetén a jegyellenőr által ráírt számmal rendelkező Bérletszelvényt bemutatja (tehát amennyiben az Utas olyan Bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal -, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely Bérletszelvényére a Bérletigazolvány [diákigazolvány], személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány sorszáma nem volt tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzíti az Utas adatait, ezt követően a Bérletszelvény Ügyfélszolgálati Irodában történő bemutatását követően 1.000 Ft-ra mérséklődik a pótdíj összege);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

Az 5 munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános pótdíjtételek lépnek érvénybe.

11. 30.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 20.000,- Ft-os pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

A pótdíj mértéke 6.000,-Ft, azaz hatezer forint, melyet köteles fizetni, és ezzel egyidejűleg, tovább utazása esetén vonaljegyet érvényesítenie.

Bérletbemutatásra, készpénzes vagy bankkártyás fizetésre az Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség (3530 Miskolc, Szemere u. 5.)

Nyitvatartás:

 • Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 17:30
 • Péntek: 8:00 – 13:30
 • Szombat, Vasárnap: ZÁRVA

Amennyiben a pótdíj összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a pótdíj összege 6.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik. Az esemény napjától számított 8 naptári napon belül, az Ügyfélszolgálati Irodában készpénzzel befizethető, bankkártyával kiegyenlíthető név és a pótdíjazás napjának megadásával, vagy a pótdíjfizetési kötelezvény másodpéldányával.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok:

 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes bérletszelvényre és a bérletszelvényen feltüntetett számhoz tartozó érvényes arcképes igazolványra;
 • ingyenes utazási jogosultság esetén a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes hatósági iratokra és a személyazonosságot igazoló dokumentumokra (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya) van szükség.

Amennyiben a bérletbemutatást nem a pótdíjazott személy intézi, egy megbízott személy (például családtag, ismerős stb.) is megteheti a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.

A befizetésről kollégáink nyugtát állítanak ki, melyet utasunknak 30 napig meg kell őriznie.

A pótdíj rendezése postai befizetéssel csak az MVK Zrt. által előnyomtatott készpénz-átutalási megbízáson, az úgynevezett „sárga csekken” lehetséges.

Az ellenőrtől átvett csekkel a pótdíj befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban elintézheti. A csekk kitöltésekor a következőkre érdemes figyelni:

 • Minden esetben a pótdíjazott személy nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál. A pótdíj összege – 20.000 forint – fel van tűntetve a csekken, de ezenkívül az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni. A csekken beírásokat javítani nem lehet.
 • Az olvashatóság érdekében célszerű nyomtatott nagybetűkkel kitölteni a csekket.
 • Hibás kitöltéskor (mivel javítani nem lehet) javasoljuk a 4. pont szerinti átutalásos pótdíjbefizetést.
 • A pótdíj befizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

A pótdíj befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül) átutalással is. Az MVK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06960001

Közleményként kérjük feltüntetni a pótdíjazott utas nevét és a pótdíjazás dátumát.

Méltányossági kérelem fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) tárgyában nyújtható be.

Letölthető méltányossági kérelem