Jegyek

Alap jegytípusok

Díjtételek Ár
Vonaljegy elővételben 430 Ft
Vonaljegy járművön váltva 700 Ft
Gyűjtőjegy (10 darabos) 3 700 Ft
50%-os vonaljegy kizárólag a 7-es számjelzésű autóbusz vonalon 215 Ft
Kerékpáros napijegy 430 Ft

Időalapú jegyek

Díjtételek Ár
60 perces jegy elővételben 670 Ft
90 perces jegy elővételben 1 000 Ft
5/30 napijegy 6 000 Ft
24 órás jegy 1 450 Ft
72 órás jegy 3 600 Ft
Turistajegy (7 napra) 4 900 Ft

Egyszerre több személy által igénybe vehető jegyek

Díjtételek Ár
Hétvégi családi jegy 3 000 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig 4 000 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig 8 000 Ft

Bérletek

Helyi bérletek

Díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
14 év alattiak kedvezményes havi bérlete (miskolci köznevelési intézményben tanulók részére) 430 Ft
Tanuló, nyugdíjas havi- vagy hóközi bérlet 3 700 Ft --- 4 950 Ft
Kiegészítő tanuló bérlet --- --- 4 050 Ft
Általános egyvonalas havi- vagy hóközi bérlet --- 6 400 Ft ---
Általános havi- vagy hóközi bérlet 6 400 Ft --- 9 400 Ft
Arcképnélküli havibérlet --- --- 36 000 Ft
Kutya kombinált hóközi bérlet --- --- 2 700 Ft
Kisgyermekes havi- vagy hóközi bérlet --- --- 4 950 Ft
Arcképes éves bérlet --- --- 103 000 Ft
Arcképnélküli éves bérlet --- --- 400 000 Ft
Negyedéves bérlet --- --- 28 200 Ft
Szemeszter bérlet 22 300 Ft

HELYKÖZI (KÖZIGAZGATÁSI HATÁRON TÚLI) BÉRLETEK

Díjtételek 7-es autóbusz viszonylaton Búza tér - Felsőzsolca szakaszon 7/2 autóbusz viszonylaton Keleti kapu - Felsőzsolca szakaszon
Nyugdíjas havi- vagy hóközi bérlet 8 630 Ft 6 100 Ft
Kedvezményes havi- vagy hóközi bérlet 90%-os 1 280 Ft 900 Ft
Általános havi- vagy hóközi bérlet 12 800 Ft 9 000 Ft

EGYÉB DÍJTÉTELEK

Díjtételek Ár
Bérletigazolvány ára kiállítási költséggel 500 Ft
Elrontott bérletszelvény – csere kezelési díja 500 Ft
Visszaváltott bérletszelvény kezelési díja 500 Ft
A bérletvisszaváltás mértéke érvényességi idő első napja előtt (100%-ban) 500 Ft
Műanyag bérlettok 80 Ft
Diákigazolvány műanyag bérlettok 100 Ft

Jegy- és bérlettípusok, érvényesség

A 2023. január 1. után forgalomba került elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek utazásra korlátozás nélkül felhasználhatóak a következő tarifaváltásig.

A gyűjtőjegy 10 db vonaljegyet tartalmaz. Az ív szétbontható, a vonaljegyek a borító tőszelvény nélkül is érvényesek. A kezelt vonaljegyet az adott utazás végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A gyűjtőjegy nem váltható vissza. A gyűjtőjegy jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyűjtőjegyben található vonaljegyekre egyebekben a vonaljegyekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

A papír alapú 60 és 90 perces jegyek legfeljebb három alkalommal használhatóak fel átszállásra.

A papír alapú 60 és 90 perces jegyek legfeljebb négy érvényesítésére (egyszer felszálláskor és háromszor átszálláskor) van lehetőség, a jegy két végén a két-két oldalon, ügyelve arra, hogy a már lepecsételt végére a jegynek másik pecsét ne kerüljön. Papír alapú jegy használatakor minden egyes járatra történő felszállás esetén szükséges a jegy érvényesítése, úgy, hogy minden érvényesítéskor a jegy azon végére kerüljön a jegykezelő által bélyegzett pecsét, amely még nem volt érvényesítve. Ez maximum négy esetben lehetséges.

Elektronikus jegy használatakor az időalapú 60 perces 90 perces jegyet az utazás megkezdése előtt, majd ezt követően minden egyes átszállásnál érvényesíteni szükséges.

A fel nem használt 60 és 90 perces jegyek nem válthatóak vissza.

kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.

Egy utas egy kerékpárt szállíthat, amelyhez külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása és érvényesítése szükséges. A kerékpáros napijegy kizárólag elővételben vásárolható meg. A kerékpáros napijegy a jegy érvényesítésének időpontjától 24 óráig érvényes a villamos vonalak teljes hosszán, a villamos járműveken felhasználva. Az érvényesítést követően 24 óráig korlátlanul felhasználható a kerékpár szállításának érvényes igazolásaként.

Amennyiben az utas nem rendelkezik elővételben váltott kerékpáros napijeggyel a kerékpár szállításához a járművezetőnél válthat jegyet. Ebben az esetben a megváltott jegyre - mivel az nem kerékpáros napijegy - a 24 órás érvényességi idő nem alkalmazható. A járművezetőnél váltott jegy egy utazásra érvényes.

Az 5/30 napijegy egy tőszelvényből és 5 darab 24 órás jegyből áll. Az 5/30 napijegy tetszőleges kezdőnappal váltható, érvénytartama 30 nap. A 24 órás jegy a rajta az utas által feltüntetett kezdő időponttól (év, hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át érvényes Miskolc közigazgatási határán belül. Egy szelvényen egyszerre csak egy kezdő dátum és időpont szerepelhet. A 24 órás jegy érvényességét az utazás megkezdése előtt kell feltüntetni a szelvényen. Az 5/30 napijegy szelvényei nem választhatók szét. Az egyes 24 órás jegyeket az 5/30 napijegyen feltüntetett 30 nap alatt lehet felhasználni úgy, hogy az elsőnek felhasznált jegy kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az 5/30 napijegy kezdőnapján 0 óra, az utolsónak felhasznált jegy kezdő időpontja pedig az 5/30 napijegy lejárati időpontjánál korábbi kell hogy legyen. Az utolsó szelvény érvényessége legkésőbb a 30. napon kezdődhet. Egy tömböt egyszerre csak egy személy használhat. Csak a tőszelvényen szereplő érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

A 24 órás jegy vásárlásakor az utas kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7–es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

A 72 órás jegy vásárlásakor az utas kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 72 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7–es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 72 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 72 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

A turistajegyek a rajtuk megjelölt kezdőnap 0 órájától az azt követő hatodik nap 24. órájáig érvényesek és jogosítanak az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7–es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 7 napos turistajegy névre szóló, csak egy személy használhatja, tulajdonosának az utazás megkezdése előtt tollal, nyomtatott betűkkel rá kell írnia a teljes nevét. A jegyet ellenőrzéskor át kell adni, és fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) igazolnia kell személyazonosságát.

A 24 órás jegy vásárlásakor a vásárló kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es autóbusz viszonylat esetében a Keleti kapu megállóhelyig. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

Legfeljebb 5 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 1 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 5 fő általános, vagy középiskola tanulója - illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók is -, felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 1 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja.

A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során.

A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust nem vehetik igénybe.

Legfeljebb 10 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 2 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 10 fő általános, vagy középiskola tanulója (illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 2 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja.

A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során.

A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákok bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt, kártya mutathatnak fel. A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során. Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust szintén nem vehetik igénybe. A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es viszonylat esetében Keleti kapu megállóig. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt, legalább egy, de legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A hat éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt, vagy személyazonosító igazolványát is fel kell mutatni.

Valamennyi havi és éves bérlet az értékszelvényen feltüntetett naptári hónap, illetve az évszám szerinti év első napjától az érvényességi időszakot követő hónap, ill. éves bérlet esetén január 5-én 24 óráig érvényes. A hóközi bérletek tetszőleges kezdőnappal válthatóak, az adott hónap adott kezdőnapján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig jogosítanak utazásra (például a hónap 10-én 0 órától a következő hónap 9-én 24 óráig). Az éves bérletek a bérletszelvényre írt évszámnak megfelelő év január 1-től a következő év január 5-én 24 óráig érvényesek, megvásárlásukra január és február hónapokban van lehetőség. Használatuk igazolványhoz vagy egyéb arcképes okmányhoz kötött, az arckép nélküli bérletek kivételével. A teljes árú bérletszelvények általános bérletigazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), a kedvezményt tartalmazó tanuló bérletszelvények kizárólag arcképes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas szelvények kizárólag az MVK Zrt. által kiadott nyugdíjas (ideiglenes vagy végleges) bérletigazolvánnyal együtt használhatóak.

Az általános bérletigazolványok kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint személyazonosító igazolvány szükséges. Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható.

A bérletszelvényre a bérletigazolványra, diákigazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas tollal (vagy kék vagy fekete színű) olvashatóan köteles ráírni.

A negyedéves bérlet tetszőleges kezdőnappal váltható, érvénytartama 100 nap. Érvényes a jelölt kezdőnapon 0 órától (de legkorábban a vásárlás időpontjától) az azt követő 100. napon 24 óráig Miskolc közigazgatási határán belül valamennyi autóbusz- és villamos vonalon. A negyedéves bérlet a megfelelő érvényes arcképes igazolvánnyal vagy – jogszabályban meghatározott – személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt ad utazási jogosultságot. Csak természetes személyek vásárolhatják. Nem cserélhető (kivéve sérülés esetén, illetve igazolványszám változása miatt), nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

A szemeszter bérletet kizárólag a tanuló bérlet használatára jogosultak vehetik igénybe minden év szeptember 1-től a következő év február 5-ig, vagy minden év február 1-től július 5-ig érvényes Miskolc közigazgatási határán belül, valamennyi autóbusz- és villamos vonalon. Kizárólag érvényes diákigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. Nem cserélhető (kivéve sérülés esetén, illetve igazolványszám változása miatt), nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

A kiegészítő tanuló bérlet korlátlan számú utazásra érvényes az MVK Zrt. villamos és autóbusz járatain (Miskolc közigazgatási határáig) havi bérlet esetén a tárgyhó első napjának 0:00 órájától a következő hó 5-én 24:00 óráig, hóközi bérlet esetén a kezdő nap 0:00 órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24:00 óráig. A kiegészítő tanuló bérleten tintával, olvashatóan, javítás nélkül kell feltüntetni a diákigazolvány számát (vagy oktatási azonosító számát), és a 7/2-es bérletszelvény számát. A kiegészítő tanuló bérlet diákigazolvánnyal és azonos időszakra megváltott 7/2-es 90%-os bérletszelvénnyel együtt érvényes.

Az egyvonalas bérlet csak az értékszelvényen szereplő viszonylaton vagy a viszonylatpárt alkotó viszonylatokon érvényes. A 2023. október 14-től érvényben lévő viszonylatpárok: 1-1G-(901), 3-3A, 5-15, 12-12G-20-20A-(914), 14-14G-(914), 21-21G-101B, 29-29A-39, 30-31-35G, 35-36-(935), 43-44-45. (A zárójelben feltüntetett, éjszakai viszonylatok helyhiány miatt nem szerepelnek az értékszelvényen.) A felsorolásban nem szereplő, de egyébként azonos vagy részben azonos útvonalon közlekedő viszonylatokon az egyvonalas bérlet utazásra nem vehető igénybe.

Hóközi típusú (tetszőleges kezdőnappal váltható, az adott hónap adott napján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig érvényes), az MVK Zrt. teljes vonalhálózatán használható bérletszelvény. A kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.

A kutya kutyabérlettel zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. Utasonként egy kutyánál több nem szállítható egyszerre a kutyabérlettel. Az utasnak az ellenőr vagy a járművezető kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt elérték, az MVK Zrt. jegypénztárosai nyugdíjas bérletigazolványt állítanak ki.

A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány (ideiglenes és végleges) kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és a jelenlegi életkornak megfelelő, lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, az ellátást, nyugdíjat, járadékot megállapító határozat, valamint az „Ellátottak utazási utalványa” szükséges.

Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható. A bérletpénztáros szintén saját hatáskörben indokolt esetben a bérletigazolványt bevonhatja, ha az az utazási feltételekben foglaltaknak nem felel meg.

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érték el és jogosultságuk időtartama nem tekinthető véglegesnek, az MVK Zrt. jegypénztárosai ideiglenes nyugdíjas bérletigazolványt állítanak ki az érvényesség megjelölésével. Ideiglenes nyugdíjas igazolvány kiállításához, valamint annak újra érvényesítéséhez a nyugdíjas határozat eredeti példányának bemutatását kérjük. Az ideiglenes nyugdíjas igazolvány érvényesítése az orvosi felülvizsgálat időpontjáig történik. Az újraérvényesítést a jogosultnak kell kérnie. Ennek elmulasztása esetén a bérletigazolvány utazásra érvénytelenné válik, és jogtalan használata pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

A nyugdíjasok és egyéb jogosultak a kedvezményre történő jogosultságukat a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolhatják.

A kisgyermekes bérlet megvásárlásához kisgyermekes bérletigazolványt állít ki az MVK Zrt., melyhez az alábbi iratok szükségesek;

  • személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány,
  • az ellátás vagy támogatás fennállásáról a folyósító szerv által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi Hatósági Bizonyítvány, vagy annak megállapításáról szóló 6 hónapnál nem régebbi hatósági határozat,
  • 1 db 4 x 4 cm-es 3 hónapnál nem régebben készült igazolványkép,

A kisgyermekes bérletigazolvány a hatósági bizonyítvány vagy a hatósági határozat kiállításától számított 12 hónapra, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényesíthető. A 12 hónap leteltét követően az ellátás, és/vagy támogatás folyósítását ismételten igazolni kell, és igazolás esetén kisgyermekes bérletigazolvány érvényességi ideje további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb az ellátás, vagy támogatás folyósításának időtartamára, ha az 12 hónapnál rövidebb.

Az MVK Zrt. jegy- és bérletpénztáraiban, illetve jegy- és bérletautomatáiból papíralapon, valamint mobiljegy szolgáltatással egyaránt megvásárolható, havi és hóközi formában, kombinált bérlettípusként.