magyar / english
Itt vagyok: › 

Közérdekű adatok

A Miskolc Holding Zrt. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek » 

(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Közbeszerzési információk »

Szerződések nyilvános adatai »

Archívum »

 

Közérdekű adat megismerési iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem reldelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolc Holding Zrt.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linke letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről »

Kérelem közérdekű adat megismerésére »

 

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, dr. Bíró Attilától

telefon: (46) 514-900/345 mellék | levél küldése »