magyar / english
Itt vagyok: › 

Cégismertető

Miskolcon az 1800-as évek utolsó harmadában jelentős mértékű ipari fellendülés indult el, ezzel együtt nőtt a népesség száma, felmerült az urbanizációs fejlődés, a személyszállítás korszerű megoldásának igénye. A közlekedés fejlődése összefonódott a város életével.

 

A társaság története azonban ennél jóval korábban kezdődött.

Az országban – vidéki városok között elsőként – 1897. július 10-én Miskolcon indult útjára az első villamos a Miskolci Villamosvasút Rt. üzemeltetésében. A városon belüli menetrendszerű autóbusz közlekedés elindítására 1948. november 17-én került sor. (Érdekesség, hogy 1903-ban már volt egy próbálkozás a menetrendszerű autómobil – omnibusz járat közlekedtetésére, amely a sikeres próbautak ellenére csak rövid életű volt.

A miskolci közösségi közlekedés történetében 1954-ben a következett be nagyon jelentős változás, amikor az addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemág Miskolci Közlekedési Vállalat néven egyesült. Ennek az MKV néven működő vállalatnak a közvetlen utóda a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

A Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaságot Miskolc Város Önkormányzata alapította 1994. február 1-jén. A részvénytársaság létrehozásával megteremtődtek a stabil, hatékony, racionális működés, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásának feltételei.

A társaság életében 2006. július 6-a újabb változást hozott. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt., amelynek célja a város stratégiájával összhangban a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatokkal hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztés.

Jelenleg a társaság 152,9 km autóbusz-vonalhálózaton 38 autóbusz viszonylatot és 11,6 km hosszú villamos-vonalhálózaton 2 villamos viszonylatot üzemeltet. A belterületen lakók 76%-a 300 méteren, a külterületen lakók 91%-a 500 méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet. Munkanapokon átlagosan közel 380 ezer fő utast szállítanak a társaság járművei. A naponta forgalomba adott járművek száma megközelíti a 170-et.

A városi közforgalmú közlekedés lebonyolítása közszolgáltató feladat, ezért a tevékenység ellátása nem nyereségorientált. A Társaság bevételei a viteldíjakból, Miskolc város hozzájárulásából és a kormány által a diákok és a nyugdíjasok utazását támogató fogyasztói árkiegészítésből képződnek.A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2012. évi összbevétele 6447,9 m forint volt. A bevételek 8,5%-a származik az önkormányzat támogatásából, 17,7%-a a kormányzat által adott fogyasztói árkiegészítésből, 8,2%-a normatív támogatás és 65,6%-a saját bevétel.

Társaságunk kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti dokumentált minőség– és környezetirányítási rendszerét, valamint a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet szerinti vasúti biztonságirányítási rendszerét, amelynek az eredményesség növelése, és a vevői igények minél szélesebb kielégítése, valamint a környezeti hatások és vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében történő folyamatos fejlesztéséről gondoskodik.

 

A társaság alapításának célja

 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntartása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; autóbusz különjárati szolgáltatás; Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére különféle szolgáltatások nyújtása.

A menetrend szerinti személyszállítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Közszolgáltatási Szerződés alapján autóbusszal 2021. május 31-ig, villamossal 2026. május 31-ig az MVK Zrt. végezi.

A MVK Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata.

Az MVK Zrt. küldetése

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a város közforgalmú közlekedési szolgáltatójaként utasainak, partnereinek növekvő igényeit, elvárásait küldetésének

„Kiszámíthatóan, biztonságosan, környezetkímélő módon szállítani az utasokat.”

megfelelően megbízhatóan és környezettudatos szolgáltatásokkal elégíti ki.

Az MVK Zrt. rövid története

Alapítás

Az alapítás éve 1897, újraalapítva: 1994-ben.

Cégtörténet

Miskolcon - a vidéki városok között elsőként - 1897. július 10-én indult útjára az első villamos, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el.

A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata - 100%-os saját tulajdonrésszel - részvénytársasággá alakította.

Az MVK Zrt. 2006. július 6. óta tagja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésére létrehozott Miskolc Holding Zrt.-nek.

Miskolc 167 000 lakosú 84 km-en elterülő település. A régió központi helyzetéből fakadóan az itt található közintézmények, munkahelyek, közép- és felsőfokú iskolák, kórházak, kulturális-, sportintézmények, áruházak, bevásárlóközpontok jelentős utazási igényt gerjesztő hatásai miatt a városkörnyéki települések lakóinak a városon belüli utazásáról is gondoskodunk. 2010. júliusában Miskolc Megyei Jogú Várossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzünk Miskolc és Felsőzsolca városok területén, illetve Felsőzsolca és Miskolc között. A város területeinek elhelyezkedése a domborzati adottságok miatt kereszt alakú, ebből adódóan a közösségi közlekedés súlyát a kelet-nyugati tengely hordja, amelynek utasforgalmában fontos szerepet tölt be a villamos vonal.

Ezen a tengelyen, illetve az attól néhány száz méterre levő, párhuzamos tehermentesítő útszakaszokon autóbuszok is közlekednek. Az észak-déli tengelyen csak autóbusz forgalom van. A közösségi közlekedés tengelykeresztjét autóbusz szárnyvonalak egészítik ki, amelyek a közigazgatási határ mentén fekvő peremkerületeket kötik be a város vérkeringésébe.

Alapadatok

Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-10-000147

Közösségi adószám: HU 11072315

Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.

Tulajdonosok: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100%

 

Menedzsment:

Singlár Zsolt vezérigazgatóSaját tőke (2015): 2.809 millió forint

Mérlegfőösszeg (2015): 39.614 millió forint

Éves bevétel (2015): 4.445,5 millió forint

Foglalkoztatottak (2015): 804 főNaturális mutatók 2015-ben:

Utasok száma: busz: 56,71 millió fő, villamos: 27,97 millió fő

Utaskilométer: busz: 217,699 millió km, villamos: 78,614 millió km.

Járművek száma (2015):

autóbusz: 158,5 darab

villamos: 42,8 darabMinőségtanúsítás:

MSZ EN ISO 9001:2009