magyar / english
Itt vagyok: › 

Utastájékoztatás - projektinformáció

Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer Miskolcon

Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-5.1.2-09-2009-0007)

Több mint 100 okos megálló, és számos fejlesztés

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerében is fejleszti Miskolc közösségi közlekedésének infrastruktúráját.

Miskolc és Felsőzsolca közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése, más néven az Okos Pont Projekt megvalósításával olyan utastájékoztató rendszer alakult ki a városban, melynek köszönhetően valós idejű információk érhetők el a megállókban lévő LED-kijelzőkön.

A járművekbe szerelt fedélzeti eszközök folyamatos online kapcsolatban állnak a diszpécserközponttal, így az utasok információt kaphatnak a járművek valós tartózkodási helyéről, várható érkezési idejükről, az esetleges forgalmi eseményekről. A valós idejű információk nem csak a peroni vagy fedélzeti utastájékoztató eszközökön, hanem mobil eszközökkel és az interneten is elérhetők. A kiemelt helyszíneken kihelyezett infopultok pedig szintén a könnyebb tájékozódást segítik.

Az Integrált Utastájékoztatási és Előnyben-részesítési Rendszernek köszönhetően a villamosok közlekedését a kereszteződésekben „zöld hullám” segíti, így csökkentve a menetidőt a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között.

 

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében „Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi köz­lekedésének infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltsége 343 046 406 Ft, amely 291 589 445 Ft összegű támogatással valósul meg, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

Az Integrált Utastájékoztatás megvalósulása

Az integrált rendszer megvalósítása egy különálló, magas rendelkezésre állású szerverfarm telepítésével és új közlekedési adatbázis felépítésével, illetve új szoftverek bevezetésével vette kezdetét. Ezt követően az autóbuszok fedélzeti számítógépei is beszerelésre kerültek. A központi telephelyen teljes WIFI lefedettség épült ki, megteremtve a járművek és a szerverek közötti gyors és nagy tömegű adatkapcsolat lehetőségét is. A járművek a telephelyen kívül 3G adatkapcsolattal kommunikálnak a szerverközponttal és a diszpécserekkel. Ezen kezdeti fejlesztések alapozták meg a valós idejű, utastájékoztatást azokon a LED kijelzőkön, amelyek Miskolcon több mint 100 helyszínen kerültek ki a megállókba, lefedve ezzel a város teljes villamos vonalát, számos autóbusz megállóhelyet és az autóbusz végállomásokat is.

 

A fejlesztésnek köszönhetően bevezetésre került egy új, korszerű Forgalomirányítási rendszer, amely magában foglalja a menetrend-tervezést, szerkesztést, beosztáskészítést és vezénylést, valamint egy új diszpécseri rendszert, amely biztosítja a már említett megállóhelyi, fedélzeti, mobil és internetes utastájékoztatást is.

A felújított villamos vonalon és annak 16 jelzőlámpás kereszteződésében megvalósult a villamosok előnyben részesítése. Az új diszpécseri rendszer által biztosított központi intelligencia figyeli a villamosok tervezett menetrendjét és pillanatnyi tartózkodási helyét. Amennyiben késést észlel, akkor az ún. intelligens fázissorrend módosítással a villamos számára zöld utat kér, a villamos pedig „előnyben részesül”, zöld utat kapva.

Az Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer tartalma

A projekt műszaki tartalma:

Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer IUFR

ÉMOP-5.1.2-09-2009-0007 számú „Miskolc es Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése”

(„Okos Pont Projekt”)

Központi infrastruktúra:

1 db szerveroldali processzor-, és memóriakapacitás igénynek megfelelő Blade rendszer bővítése, 1 db szerveroldali tárigénynek megfelelő SAN taroló bővítése, és WiFi hálózat kiépítése a központi telephelyen (autóbuszgarázs) megtörtént.

Központi vezérlés:

A központi vezérlés 1 db utastájékoztató modult, és 1 db műszaki diszpécser felügyeleti modult tartalmaz.

Autóbusz megállóhelyi eszközök:

A projekt keretében 16 db normál megállóhelyi utastájékoztató kijelző, 37 db kiemelt megállóhelyi utastájékoztató kijelző, 2 db végállomási utastájékoztató kijelző (Repülőtér, Búza tér), 4 db csomóponti utastájékoztató (Tiszai pu., Tiszai pu. aluljáró, Egyetem, Újgyőri Főtér), és 1 db tájékoztató monitor (Újgyőri Főtér utasváró) került kiépítésre, valamint 58 db megállóhely esetében végbement a környezet kialakítása is (áramellátás és tartószerkezetek kiépítése).

Autóbusz járműfedélzeti eszközök:

 • 170 db fedélzeti számítógép (GPS-es jármű adatgyűjtő egység, külön szerelt NFC olvasóval)
 • 170 db járművezetői kezelő berendezés (járműfedélzeti vezérlő egység)
 • 7 db utasszámláló rendszer fedélzeti eszközei (3 db szóló buszra,
 • járművenként 3 ajtóhoz és 4 db csuklós buszra, járművenként 4 ajtóhoz)
 • 6 db utastéri tájékoztató monitor
 • 170 db járatazonosító hangosítással felszerelendő busz (elsőajtós)
 • 170 hangosító rendszer integrálása (meglévő járműfedélzeti kihangosítás és integrálása) (jármű)
 • 147 db kijelző készlet integrálása (BUSE, jármű - 103 db; FOKGYEM - 38 db; LAWO - 6 db)
 • 35 db integrálandó jegyérvényesítő készülék (jármű) (35 db)

Integrált Utastájékoztatási és Előnyberészesítési Rendszer (KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt keretében):

Központi infrastruktúra:

Amit a központi infrastruktúra tartalmaz:

Szerver-, storage eszközpark, 1 db adatbázis, valamint adatbázis- interface-ek.

5 db munkaállomás a back-office munkatársak és diszpécserek számára: 2 db vonalhálózat kezelői munkaállomás 2 db 22”-os kijelzővel – összesen 4 db monitor; 3 db diszpécseri 2 db 22”-os kijelzővel – összesen 6 db monitor es minimum 40”-os LCD megjelenítővel – összesen 3 db LCD.

1 db telephelyi WiFi hálózat - villamos kocsiszínre és vágányokra, 1 db optikai adatkapcsolat kiépítése, mobil számítógép, forgalmi zavarelhárításhoz.

SW komponensek:

Az SW komponensek között szerepelt a szolgáltatás-tervezés, forgalmi esemény szimuláció, vezénylés, forgalmi-lebonyolítás, elszámolás, és kiegészítő forgalmi funkciók.

Járműfedélzet és megállóhelyek eszközei

Villamos megállóhelyi tájékoztatás:

A villamos megállóhelyi tájékoztatás a 47 db Peroni kijelző, 2 db csomóponti kijelző és 12 db infópult segítségével valósul meg.

Előnyben részesítés:

A villamosok előnyben részesítése 16 kereszteződésben, a központi szoftver modul segítségével, a jelzőlámpák befolyásolásával történik meg.

Villamos megállóhelyi kamerás megfigyelőrendszer:

A megfigyelőrendszer része a 92 db kijelzőbe épített kamera, a 46 db DOME kamera, valamint a Storage és SW - háttértároló szoftver.

Közbeszerzés megvalósítása

A végleges NFÜ KFF szabályossági tanúsítványt (2013/05/Á/03702) 2013. május 15-én kapta meg az MVK Zrt. A közbeszerzési eljárás dokumentációját a PIB 2013. május 22-én hagyta jóvá, majd május 23-án a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság döntött a hirdetménnyel induló meghívásos közbeszerzési eljárás megindításáról.

2013. június 5-én megjelenéshez véglegesített közbeszerzési dokumentáció feltöltése megtörtént a Pályázó tájékoztató felület közbeszerzési folyamatba épített EMIR moduljába. Az Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 2013. június 7-én hivatalosan megindításra került a közbeszerzési tanácsadó ÉSZ-KER Kft részéről.

2013. június 12: meghívásos közbeszerzési eljárás – ajánlati felhívás/részvételi felhívás hivatalos megjelenése közbeszerzési értesítőben és TED weboldalán 2013/S 112-191005. Részvételre jelentkezés határideje: 2013. július 11. - 11:00 óra volt.

A meghívásos közbeszerzési eljárás 1. szakasza, a részvételre jelentkezés volt. A részvételi jelentkezések benyújtási határidejének időpontjára 3 db részvételi jelentkezés került benyújtásra, az alábbiak szerint:

 1. Indra Sistemas SA.
 2. TIGRA Computer- és Irodatechnika Kft.
 3. Synergon Integrator Kft.

A részvételi szakasz lezárásához a Bíráló Bizottsági ülés 2013. július 30-án került összehívásra. Az eljárási szakasz lezárása érdekében, a Bíráló Bizottság 2013. augusztus 6-án ült össze a döntési javaslat meghozatalára. A döntési javaslat mindhárom jelentkező vonatkozásában dokumentumokkal alátámasztva és a hatályos Kbt.-ben foglaltak alapján került a Bíráló Bizottság által elbírálásra. Az eljárásba az NFÜ KFF megfigyelőt delegált, amely a teljes dokumentum alapú ellenőrzésre és szabályosságra kiterjed.

A projektirányító bizottság 2013. augusztus 8-án jóváhagyta a részvételi szakaszt lezáró döntést.

A Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság Tájékoztató a Szállítási és szolgáltatási szerződés utastájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában a dokumentációban meghatározott részletes műszaki tartalomnak megfelelően a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt és az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0007 számú „Miskolc es Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének fejlesztése” tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszt lezáró bíráló bizottsági döntési javaslat és döntés eredményéről tárgyban 2013. augusztus 29-én jóváhagyta.

A közbeszerzési szabályossági tanúsítványt (NFÜ/13-B-14-53/2103) az NFÜ KFF-től 2013. szeptember 12-én kaptuk meg, így hivatalosan a jóváhagyást követően 2013. szeptember 16-án az ajánlattételi szakaszt megkezdtük a TIGRA Computer és Irodatechnikai Kft-vel a projektünk előrehaladása érdekében.

Szerződéskötés a közbeszerzésben nyertes ajánlattevővel

2013. december 9-én került aláírásra az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. között a szerződés.

Sikeresen teljesült az I. mérföldkő

2014. január 24-én a szerződéses teljesítés I. mérföldkövéhez érkezett a projekt, hiszen a szerver telepítés és szerver infrastrukturális elemeinek (szerverek, operációs rendszer, adatbázis kezelők, munkaállomások és mobil számítógép) átadása megtörtént.

2014. januárban sikeresen tesztelte az MVK Zrt. az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer próbaverzióját. A próbaüzem során beüzemelték és tesztelték a forgalmi tervező-és irányítási (FORTE) rendszert, valamint az új diszpécseri rendszert (VEKTOR). Felszerelték és tesztelték két Neoplan típusú autóbuszon a fedélzeti számítógépet is, amely méter és másodperc pontosan meghatározza a jármű helyzetét, vezérli a fedélzeti utastájékoztató rendszert, folyamatosan adatokat küld a jármű állapotáról és pillanatnyi helyzetéről a központi rendszer felé. Megérkeztek a központi infrastruktúrát képező munkaállomások is számos kiegészítővel, így a projekt újabb szakaszába léphetett.

Az I. Mérföldkő műszaki tartalma:

Központi infrastruktúra:

Az I. mérföldkő során megvalósult központi infrastruktúrájához soroa szerver és a tárolók, adatbázisok, munkaállomások a diszpécserek számára, és a mobil számítógép.

SW komponensek:
 • FORTE Integrált forgalmi rendszer
 • VEKTOR Diszpécseri rendszer
 • PTV Visum Forgalmi esemény szimuláció

Sikeresen teljesült a II. mérföldkő

2014. június 2-án a szerződéses teljesítés a II. mérföldkövéhez érkezett, hiszen a projekthez kapcsolódó központi infrastruktúra, villamos megállóhelyi tájékoztatás és megfigyelő rendszer, előnyben részesítés, valamint az autóbusz járműfedélzeti eszközök kiépítése megtörtént. 2013. december óta a TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. és nevesített alvállalkozója a T-Systems Magyarország Zrt. folyamatosan dolgozott a rendszer teljes kiépítésén és az éles üzemi rendszer beindításán.

Peroni kijelző:

Az II. Mérföldkő műszaki tartalma:

Központi infrastruktúra:

A telephelyi WIFI hálózat kiépítése a villamos kocsiszínre, vágányokra, illetve az autóbusz parkolóra megtörtént.

Villamos megállóhelyi tájékoztatás:

Az utastájékoztatás a villamos megállóhelyeken a Peroni kijelzők, a csomóponti kijelzők, és az információs terminálok (infopultok) segítségével valósul meg.

Villamos megállóhelyi megfigyelő rendszer:

A rendszer részét képezi a kijelzőre épített csőkamera, a szintén a kijelzőre telepített DOME kamera, illetve az ezekhez kapcsolódó hardver és szoftver elemek.

Előnyben részesítés:

Az érintett kereszteződésekben a villamosok előnyben részesítése a hardver elemek (vezérlő kártyák) és a közúti berendezések szabályozástechnikai tervével valósult meg.

Autóbusz járműfedélzeti eszközök:
 • Fedélzeti számítógépek
 • Járművezetői kezelő berendezések
 • Utasszámláló rendszer fedélzeti eszközei
 • Utastéri tájékoztató monitorok
 • Járatazonosító hangosítás
 • Hangosító rendszer integrálása
 • Kijelző készletek integrálása
 • Jegyérvényesítő készülékek integrálása

Sikeresen teljesült a III. mérföldkő

A IUFR és az IUER fejlesztések 2014 október 31-én befejeződtek, és már nem csak tesztüzemben, hanem élesben is működésbe lépett a megújult utastájékoztatás és forgalomirányítás. Kiépítésre és bevezetésre került számos új, látványos rendszerelem, amelyekkel már mindenki találkozhat nap, mint nap.

Az új forgalmi és diszpécseri szoftverekkel elérhetővé vált a valós idejű megállóhelyi és fedélzeti utastájékoztatás. A megállóhelyi utastájékoztatás azon LED kijelzők segítségével jött létre, amelyek több mint 100 helyszínen kerültek ki a város busz- és villamosmegállóiba. Mobil eszközökön elérhető az SMS- és platform-független internetes szolgáltatás, valamint Android alapú okostelefonokon saját, ingyenesen letölthető alkalmazás áll rendelkezésre, amellyel könnyedén elérhető a járművek valós idejű érkezése, és egyéb forgalmi információk.

A villamosok előnyben részesítése a teljes villamospálya hosszán és annak 16 jelzőlámpás kereszteződésében valósult meg egy, a diszpécseri rendszerbe ágyazott központi intelligencia és az ún. intelligens fázissorrend módosítással. Ennek értelmében, ha a rendszer késést észlel a villamosok menetidejében, akkor elengedi a villamost, zöld utat biztosít számára.

Az III. Mérföldkő műszaki tartalma:

Központi infrastruktúra

A III. Mérföldkő szakaszában a központi infrastruktúra tekintetében az adatbázis interfaceket érdemes megemlíteni.

Autóbusz megállóhelyi eszközök

Az utastájékoztatás az autóbusz megállóhelyeken a normál és kiemelt megállóhelyi utastájékoztató kijelzők, végállomási utastájékoztató kijelzők (Repülőtér, Búza tér), csomóponti kijelzők (Tiszai pu., Tiszai pu. aluljáró, Egyetem, Újgyőri), és a tájékoztató monitorok (Újgyőri Főtér utasváró) segítségével valósult meg. A megállóhelyi környezet kiépítése (áramellátás és tartószerkezet) szintén megtörtént.

Konferencia az Okos Pont projektről

Az integrált utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer fejlesztései 2014. október 31-én befejeződtek, kiépítésre és bevezetésre került számos új, látványos utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerelem, amelyekkel már mindenki találkozhat nap, mint nap.

Az Okos Pont Projekt keretében konferencia került megrendezésre 2014. november 19-én 10:00 órától, a miskolci Centrum Apartman Hotelben. Az eseményen a projekt keretében megvalósult fejlesztések, és az élesben végbemenő tesztüzem tapasztalatai kerültek bemutatásra. A rendezvény Singlár Zsolt vezérigazgató úr köszöntőjével vette kezdetét, majd Balogh Attila, a TIGRA Kft. rendszerintegrációért felelős igazgatója mutatta be a projekt általános jellemzőit. Dr. Strelecz László, a T-Systems Kft. projektvezetője az MVK Zrt-nél megvalósult valósidejű utastájékoztatásról és forgalomirányításról beszélt, végül Wábits Győző, az EMKE Kft. ügyvezetője megállóhelyi, pályaudvari, és peroni információs kijelzőkről tartott előadást.

Záró rendezvény az Okos Pont Projektben

Az Okos Pont Projekt záró rendezvénye 2014. november 28-án 10:00 órától került megrendezésre, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. központi telephelyén. A rendezvény Kiss Gábor alpolgármester úr köszöntőjével vette kezdetét, majd Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgatója tartott előadást a miskolci integrált utastájékoztatásról, végül Balogh Attila, a TIGRA Kft. rendszerintegrációért felelős igazgatója mutatta be a projekt általános jellemzőit. A sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvény zárásaként a megjelent vendégek megtekinthették a végbement fejlesztéseket, így például betekintést nyerhettek a felújított diszpécserközpontba.

 

 

 

Az Integrált Utastájékoztatási rendszer felhasználói szemmel

 1. Interneten
  • Online útvonaltervezés
  • Valós idejű utastájékoztatás
 2. Mobil eszközökön
  • Platform-független utastájékoztató és útvonal tervező rendszer
  • Android operációs rendszerre letölthető alkalmazás
  • SMS- es utastájékoztatás
 3. A város utcáin
  • Infopultok
 4. Megállóhelyeken
  • Megállóhelyi és csomóponti kijelzők
  • Nyomógombbal megszólaltatható hangos tájékoztatás
 5. Járműveken
  • Fedélzeti (külső és belső) valós idejű és eseményvezérelt hangos és vizuális utastájékoztatás

Integrált utastájékoztatás - honlapon, mobilon, okostelefonon

Az új utastájékozatási rendszernek köszönhetően az utasok webes felületen, és mobil eszközökön is könnyedén megtervezhetik utazásukat és tájékozódhatnak a járművek valós idejű érkezéséről. Térképes utazástervező felületünk megtalálható az MVK Zrt. honlapján (www.mvkzrt.hu/valosidoben), amely platform-független, vagyis bárki igénybe veheti, aki valamilyen internetezésre alkalmas készülékkel rendelkezik.

A mobiltelefonokon elérhető az SMS szolgáltatás (MVK SMS:+36303444329), Android alapú telefonokon pedig saját, ingyenesen letölthető alkalmazás képes a menetrendi adatokon túl a járművek helyzetének valós idejű térképes szemléltetésére. (transIT menetrend: MVK Zrt.)

✓ HONLAP
 • Valós idejű utastájékoztatás
 • Kényelmes, gyors adatkeresés otthonról
 • Autóbusz és villamos vonalak elérése
 • Tájékoztatás a legfrissebb hírekről, menetrendi- és forgalmi változásokról
 • Naprakész információk közvetítése a menetrendet érintő, és a forgalommal kapcsolatos változásokról.
 • Platform-független megoldás
✓ ANDROID
 • Egyszerű keresés a járatok adataira
 • Valós idejű térképes megjelenítése a viszonylatok menetrend szerinti helyzetének, indulási adatainak
 • Bekapcsolt helymeghatározás esetén a tartózkodási helyhez igazítja a térképet, így azonnal láthatóak a közelben lévő buszok, villamosok.
 • A térképes megjelenítésben a megállók menetrendjei is kiválaszthatóak.

 

 

✓ SMS
 • A megállóhely kódjának SMS-ben való elküldésével lekérdezhetővé válik a járatok érkezési és indulási ideje
 • Gyors, kényelmes információkérés
 • Nem szükséges okostelefon, bármilyen mobiltelefonnal igénybe vehető szolgáltatás

 

 

 

 

Integrált utastájékoztatás az utcán

+ INFOPULT

Az utastájékoztató infopultok Miskolc kiemelt csomópontjain segítik az utazni vágyókat. A tájékoztató berendezéseket az új, kiemelt státuszú villamos megállókban lehet megtalálni. Az MVK közlekedési térképeit, és menetrendi információit is meg tudja jeleníteni. Az infopultok kialakításánál a fejlesztők arra is gondot fordítottak, hogy a készülékek vandálbiztosak legyenek.

 • Az MVK Zrt. menetrendi információinak elérése
 • Az MVK Zrt. saját közlekedéshálózati térképének megjelenítése
 • Városi, turisztikai és idegenforgalmi információk biztosítása.

Integrált utastájékoztatás a megállóhelyen

+ LED-kijelző

Több mint 100 helyszínen, a kihelyezett LED-kijelzőkön a pontos idő mellett az érkező és induló járatok száma, útirányuk, és az indulásig hátralévő pontos idő is megjelenik. A táblákon szöveges tájékoztatást nyújtunk a forgalmi változásokról és az esetleges zavarokról. A telepített eszközök minden időszakban üzemelnek, alkalmazkodva a járatok közlekedéséhez.

A segítséggel élők közlekedését is szeretnénk megkönnyíteni az információ hang alapú közvetítésével, egy nyomógomb segítségével.

 • Valós idejű utastájékoztatás a járatok érkezéséről és indulásáról
 • Miskolc több mint 100 helyszínén elérhető kijelzők, nem csak a megállóhelyeken, hanem végállomásokon is
 • A város teljes villamos vonalán és számos autóbusz megállóhelyén megtalálható utastájékoztatás
 • Az autóbusz végállomásokon nagy kijelzők segítik a tájékozódást.

Peroni kijelzők:

A villamos vonalán 47 db helyszínre került telepítésre LED utastájékoztató kijelző. Kialakítása egy trapéz alakú 2 oldalas oldalanként 1x5 P10-es raszterű zöld színű LED modullal történt. A kijelzőn helyet foglal még oldalanként egy óra modul, ami internetes szerveren keresztül frissíti a pontos időt és egy hőmérséklet modul, amin a peronon lévő aktuális hőmérséklet jelenik meg. A dinamikus vizuális menetrendi adatokkal összekapcsolódva hangbemondásos tájékoztatást is biztosít a kijelző a segítséggel élők számára. A hőmérők későbbi fejlesztéssel akár helyi, vagy országos meteorológiai hálózatba is beköthetőek.

 

 

Csomóponti kijelzők:

Ezeken a kijelzőkön a villamos mellett a helyi járatos buszok aktuális érkezése is megjelenítésre kerül a dinamikus adatok alapján 12 sorban. A kihasználhatósága miatt az idő és hőmérséklet adatok ezen a kijelzőn is külön modulokon láthatóak.

Normál és kiemelt megállóhelyi utastájékoztató kijelzők:

A helyi autóbusz közlekedés vonalán elhelyezkedő megállókban 16 db Normál és 37 db Kiemelt megállóhelyi LED-es kijelző került telepítésre. A kijelzőn pontos idő és hőmérséklet modul található. A dinamikus vizuális menetrendi adatokkal összekapcsolódva hangbemondásos tájékoztatást is biztosít a kijelző a segítséggel élők számára, amit egy vandál-biztos nyomógomb segítségével lehet igénybe venni.

 

 

 

 

 

 

 

Végállomási utastájékoztató kijelző:

Hely és helyközi járatok központjaként szolgáló Búza tér forgalmi épületének tetején egy 2 oldalas végállomási 6x3+2 modulos kijelző került telepítésre. Különálló pontos idő modul internetes szerveren keresztül frissül és helyi érzékelővel a hőmérséklet modul pontos adatokat jelenít meg. 12 sorban az aktuális érkező és induló járatokat jeleníti meg. A járatszámok kijelzése mellett az érkezés indulás dinamikus időpontjait láthatjuk a kijelzőn.

 

 

 

Tájékoztató monitor:

A nagy forgalmat bonyolító Újgyőri főtér utasvárójánál telepített információs terminál jó szolgálatot tesz az átmenő utazóközönség igényeként felmerülő villamos és az autóbusz járatok dinamikus menetrendjével.

Villamos megállóhelyi kamerás megfigyelőrendszer

A villamos megállókban lévő peroni kijelzők mindegyike 2 db csőkamerát és 1 db beépített dome kamerát foglal magában. A dome és az egyik csőkamera a villamos érkezését és peront figyeli, a másik irányban álló csőkamera pedig az elhaladó jármű útját.

 

 

 

A diszpécser szolgálaton keresztül megállónként egyesével is láthatók a kamera képek. A központi szerver mely az egész rendszert üzemelteti egyben egy 16 napos rögzítési feladatot ellát. A kamerák kültéri felhasználásra is alkalmas IP védett eszközök, amik éjszakai körülmények esetén is jó képet adó szoftveres és hardveres hátérrel rendelkeznek. A kamerák képe 24 órás távfelügyeleti rendszerekbe is beköthető, ezzel is javítva az utazóközönség biztonságát.

 

 

 

Integrált utastájékoztatás a járművön

+ Járműfedélzeti eszközök

Az autóbuszokba és villamosokba telepített fedélzeti számítógépek és járműfedélzeti eszközök alapozzák meg a valós idejű tájékoztatás sikerességét. A járművekbe beszerelt műszaki eszközök 3G kapcsolattal közvetítik a járművek legfontosabb paramétereit (helyzetét, sebességét, egyéb műszaki paramétereket, stb.) a diszpécserközpont felé. A beérkezett információk alapján megállapítható a járatok várható érkezési ideje, amelyet a központ továbbküld a megállókban kihelyezett kijelzőknek. Ugyanakkor maga a járművezető és a fedélzeti utastájékoztató rendszer is friss, valós idejű információt kap a központból. A fedélzeti eszközök adatot biztosítanak a honlapos útvonaltervezőnek és az Androidos alkalmazásnak is. A járműfedélzeti eszközök használatával Miskolcon megvalósult a korszerű utastájékoztatás, sokkal kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé vált a közlekedés mind az utasok, mind a szervezők számára.

+ Utastéri tájékoztató monitor

 • Korszerű utastájékoztatással felszerelt járművek
 • Autóbuszokba és villamosokba szerelt LED monitorok segítik az utastájékoztatást
 • Jól látható, könnyen értelmezhető információk a járművek aktuális tartózkodási helyéről

 

 

 

Előnyben részesítés és valós idejű jármű-nyomonkövetés

A felújított villamos vonalon a járművek nyomonkövetése lehetővé teszi azt, hogy a vonal 16 jelzőlámpás kereszteződése felé haladva a járművek jelet juttasanak a jelzőlámpa vezérlőhöz, amely jel hatására a jelzőlámpa előre programozott logika alapján a villamost előnyben részesíti. Az előnyben-részesítési rendszerrel a menetrend tarthatóbbá válik, az utasaink számára pedig megrövidül az utazási idő.

Előnyben részesítés a jelzőlámpás csomópontokban

A rendelkezésre álló szabályozástechnikai megoldások széles tárházát kínálja a megvalósított rendszer.

A kívánalmaknak megfelelően elhelyezett bejelentkezési pontok segítségével az egyes csomópontokban, helyenként 6-7 betétprogram választására nyílik lehetőség. Ezek hatása zöldidő nyújtásban, előnyitásban, vagy fáziscserében is megjelenik. De akadt olyan csomópont is, ahol a napszakonként jelentősen megváltozó forgalmi igények külön-külön programrendszert igényelnek, ezért összességében egy csomópontban akár 13 új betétprogram is szerepet kaphat.

A lehetőségekhez képest a kiépített rendszer jelzőlámpás csomópontjainak többségében a villamos feltétel nélküli előnyben részesítéssel bír. A többszörösen összetett, hangolt rendszerek áttervezésekor, átépítésekor, azonban azonos súllyal kellett figyelembe venni az egyéb közlekedési lehetőségeket használók igényeit is, megtartva ezzel a gépjárművek számára jól működő közúti hangolt rendszer zöldhullámát.

Ahol a jelzőlámpás csomópontokban a villamosvezetők számára már egyes technikai elemek – indítójelzők, visszajelzők - is rendelkezésre álltak, ott sor került ezek megtartására. Ezzel biztosítható, hogy a vezetők vizuális visszajelzést is kapnak a jelzőlámpás csomóponti előnyben részesítő rendszer megfelelő működéséről. Így elmondható, hogy a megszokott, jól működő rendszerelemek integrálása is megtörtént az új, korszerű zöldút rendszerbe.