magyar / english
Itt vagyok: › 

Jegyellenőrzés

A jegyellenőrzés célja a menetjegy-és bérletvásárlási hajlandóság növelése, illetve a jogszerűen utazók érdekeinek védelme a bliccelő utasokkal szemben. A jegyellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében alkalmanként közterület-felügyelők és rendőrök is segítik az ellenőrök munkáját.

A jegyellenőrzési tevékenység szabályozása

A jegyellenőrzési tevékenységet az MVK Zrt. utazási feltételei mellett az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:

• A 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200041.TV

• 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200213.KOR

• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

• Az MVK Zrt. utazási feltételei itt érhető el:

http://www.mvkzrt.hu/sites/default/files/dokumentumok/mvk_utazasifeltetelek.pdf

Az ellenőr az utazás tartama alatt jogosult ellenőrizni

Az ellenőr az utazás tartama alatt - beleértve a járatra történő fel- és leszállást is - bármikor jogosult az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét ellenőrizni.

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 13. § (2)

Az ellenőrnek kötelező karszalagot és kitűzőt viselni

Az ellenőr e minőségére utaló karszalagot, dolgozói számot tartalmazó kitűzőt visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 13. § (2)

Az ellenőr kérésére az utazási igazolványt fel kell mutatni, vagy át kell adni

Az érvényesített utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni és a szolgáltató által utazási igazolvány ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor - a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt - felhívására fel kell mutatni, vagy át kell adnia.

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 13. § (1)

Az utas köteles személyazonosságát igazolni

Az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve, ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.”

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 13. § (1)

Az ellenőr jogosult az utasok meghatározott adatait megismerni

Szeretnénk felhívni minden kedves utasunk figyelmét arra, hogy az utazási okmányok ellenőrzése során az ellenőr jogosult az utasok adatainak megismerése annak érdekében, hogy az utazási jogosultságot meg tudja állapítani.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény kimondja, hogy a jegyellenőr jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

Az adatok, amiket jogosult az ellenőr megismerni:

• a jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,

• a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,

• az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

2012. évi XLI. törvény 7. §

Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb fontosabb szabályok

Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtajainak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 13. § (3)

Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, továbbá aki utazási igazolványt jogtalanul használ, illetve kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat meg kell fizetnie. Ha az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, a járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

Aki érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, annak az utazási igazolvány utólagos megvásárlásával és kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

213/2012. (VII. 30.) Kormány rendelet 14. §

Az ellenőr közfeladatot ellátó személynek minősül

A jegyellenőr az ellenőrzési tevékenység során közfeladatot ellátó személynek minősül. A közfeladatot ellátó személyek hivatalos személynek nem minősülnek, azonban a közösség szempontjából kiemelten hasznos és értékkel bíró feladatot látnak el, ezért kiemelt és fokozott védelmük indokolt. Ennek a védelemnek az egyik megnyilvánulási formája, hogy a Btk. bizonyos bűncselekmények esetében a sérelmükre elkövetett cselekményeket súlyosabban minősíti.

2012. évi C. törvény 459. § 12. pont n)