magyar / english
Itt vagyok: › 

Biztosítás

Baleseti kárigény érvényesítése

Az MVK Zrt felelős az utasok biztonságáért a fel és leszállás, valamint az utazás tartama alatt.

Amennyiben az utas a járművön balesetet szenved, vagy úti- és kézi poggyászaiban, ruházatában, illetve más személyes tárgyaiban, eszközeiben kár éri, a jármű vezetőjének azonnal köteles azt jelezni, és kárigényét 3 munkanapon belül be kell jelentenie az alábbi elérhetőségek egyikén: telefonon: 514-900/121, e-mailen:mail@mvkzrt.hu, személyesen: a gyorsbeavatkozási team vezetőnél a MVK Zrt. Központi telephelyén, Miskolc, Szondi Gy. u 1.( hétfőtől csütörtökig munkanapokon 8.00-14.00 óra között, pénteken 8.00-13.00 óra között.)

A személyes bejelentésről utasbaleseti jegyzőkönyv készül. Ha a károsult igazoltan, bizonyítottan önhibáján kívül 3 munkanapon belül nem tudja a kárigényt benyújtani, lehetősége van az akadályozó körülmény megszüntét követően, de legfeljebb 30 napon belül azt benyújtani. A megvásárolt jegy- és bérletszelvény ára nem tartalmaz utasbiztosítást.

Egyéb kárigénnyel kapcsolatos információk az 514-900/121 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig (munkanapokon) 8.00-14.00 óra között, pénteken 8.00-13.00 óra között kérhető.